Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

TƯƠNG KIẾN ....Trần Chánh Nghĩa

Bài vả ảnh của Trần Chánh Nghĩa

Anh Võ Quê vào Saigon đã nhiều ngày nay. Hôm được tin anh cũng là lúc đang gặp nhiều việc phải làm nên chỉ đến chào và cáo lỗi. Sáng nay (19. 10. 2008) tạm gọi là hơi rỗi đã được tương kiến cùng anh tại hội quán văn nghệ 81 Trần Quốc Thảo Tp. HCM. Cùng với anh còn có hai nữ sĩ, Vũ Nguyên ở Đà Lạt và Thái Hồng ở Vĩnh Long

Photobucket

Thật vui. Thời trước 75, minh đã từng nghe tiếng anh Võ Quê qua các phong trào sinh viên tranh đầu. Sau đó, biết anh bị bắt đưa ra Côn Đảo rồi từ đó không biết một tí gì về anh nữa. Gân đây tình cờ vào blog Cuoi thi biết được anh.

Photobucket

Lần này đưa hiền nội vào Saigon lánh nạn mưa dầm ở Huế, anh Võ Quê vẫn không quên những người đã một thời thương mến anh. Xin anh nhận nơi đây tấm chân tình và cũng là chút giao cảm trong tình văn mặc.

Trần Chánh Nghĩa

Phóng viên báo Tuổi Trẻ

 

 

 

Nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-lVgmYOQlaaeda7JY7c4mDzEND4dJzuVa

 

 

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.