Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

ĐIỂM SÁCH "CHIẾC BÂY" TẬP KỊCH HÁT MÚA CỦA MINH PHƯƠNG

Image Hiện nay, loại hình văn học nghệ thuật dành cho thiếu nhi trên mảnh đất Thừa Thiên Huế ngày càng thưa vắng dần...

Read more: ĐIỂM SÁCH "CHIẾC BÂY" TẬP KỊCH HÁT MÚA CỦA MINH PHƯƠNG

Print

"RU XA" MƠ HAY THỰC GIỮA ĐỜI

Image Đọc tập thơ "Ru Xa" của nhà thơ Phạm Dạ Thủy (NXB Hội Nhà Văn - 2007).

Read more: "RU XA" MƠ HAY THỰC GIỮA ĐỜI

Print

"LỤC BÁT" TRẦN VẠN GIÃ, THẢ THƠ THEO NGỌN GIÓ BAY

Image Cảm nhận về tập thơ "Lục Bát' của Trần Vạn Giã, NXB TRẺ 2007.

Read more: "LỤC BÁT" TRẦN VẠN GIÃ, THẢ THƠ THEO NGỌN GIÓ BAY

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.