Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

TƯ LIỆU: Xuất xứ bài ca Huế “Biết ai thầm đưa” của Võ Quê.

Bút tích nhật ký của Võ Quê.

Read more: TƯ LIỆU: Xuất xứ bài ca Huế “Biết ai thầm đưa” của Võ Quê.

Print

TƯ LIỆU: CÂU LẠC BỘ CA HUẾ LƯU DIỄN TẠI HỒNG KÔNG NĂM 1996.

Sau giờ biểu diễn chụp hình lưu niệm. Từ trái, hàng sau: Lệ Lệ (Nhà Văn hóa Hồng Kông), Võ Quê, Trần Thảo, Thái Hùng, Sĩ Thoại ; Hàng trước: Khánh Vân, Lệ Hoa, Thu Hằng, Kim Liên, Ái Hoa.

Read more: TƯ LIỆU: CÂU LẠC BỘ CA HUẾ LƯU DIỄN TẠI HỒNG KÔNG NĂM 1996.

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.