Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

UY NGHI NGỌC TRẢN

Cố đô sơn thủy hữu tình Trăng Hương Giang, gió Ngự Bình thành thơ ...

HON CHEN

Read more: UY NGHI NGỌC TRẢN

Print

MÙA THU - NGUỒN CẢM HỨNG CỦA LỜI CA HUẾ

"...Bốn mùa thiên nhiên Xuân Hạ Thu Đông là nguồn cảm hứng bất tận cho các loại hình văn học nghệ thuật..."

Read more: MÙA THU - NGUỒN CẢM HỨNG CỦA LỜI CA HUẾ

Print

NGẨN NGƠ CA HUẾ TRÊN ĐÒ SÔNG HƯƠNG

 Cuộc phỏng vấn nhà thơ Võ Quê - chủ tịch Hội LHVHNT Thừa Thiên Huế, một người gắn bó với ca Huế...

 

IMG_0107

Read more: NGẨN NGƠ CA HUẾ TRÊN ĐÒ SÔNG HƯƠNG

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.