Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

BIẾT AI THẦM ĐƯA

Image "Một bóng về khuya em âm thầm đường xa đơn độc Cây rơi lá vô tình... "

Read more: BIẾT AI THẦM ĐƯA

Print

NGUYỆT CẦM

Trăng vườn hạ nghiêng soi Điệu đàn ai gợi niềm nhung nhớ trầm bổng chơi vơi...

 

 

Read more: NGUYỆT CẦM

Print

GIỚI SÁNG TÁC, SOẠN LỜI CA HUẾ ĐÃ GÓP PHẦN ĐƯA NỘI DUNG LỜI CA HUẾ LÊN HÀNG VĂN THỂ

Image ...Giới nghiên cứu cũng như người thưởng ngoạn chưa thật sự quan tâm chú ý những người có công trong việc sáng tác, soạn lời ca Huế, đưa nội dung những lời ca Huế lên hàng văn thể

Read more: GIỚI SÁNG TÁC, SOẠN LỜI CA HUẾ ĐÃ GÓP PHẦN ĐƯA NỘI DUNG LỜI CA HUẾ LÊN HÀNG VĂN THỂ

More Articles...

  1. HUẾ BỐN MÙA VUI

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.