Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.
Print

NGUYỆT CẦM

Trăng vườn hạ nghiêng soi Điệu đàn ai gợi niềm nhung nhớ trầm bổng chơi vơi...

 

 

Register to read more...

Print

GIỚI SÁNG TÁC, SOẠN LỜI CA HUẾ ĐÃ GÓP PHẦN ĐƯA NỘI DUNG LỜI CA HUẾ LÊN HÀNG VĂN THỂ

Image ...Giới nghiên cứu cũng như người thưởng ngoạn chưa thật sự quan tâm chú ý những người có công trong việc sáng tác, soạn lời ca Huế, đưa nội dung những lời ca Huế lên hàng văn thể

Register to read more...

Print

HUẾ BỐN MÙA VUI

 "Huế mình đẹp nhất lòng dân" Câu thơ một thuở hòa ngân cung đàn..."

Register to read more...

Map

 Copyright © 2008 - 2013 Võ Quê All rights reserved.